Assistenzärztinnen und Assistenzärzte

Sami Akahmed

Assistenzarzt
E-Mail: Sami.Akahmed(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. medic (Univ. Oradea,RO) Reem Al Raqati
Assistenzärztin
E-Mail: Reem.Alraqati(at)­ukmuenster(dot)­de

Hamzeh Zaher Al Rashdan
Assistenzarzt
E-Mail: HamzehZaher.Al-Rashdan(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Wida Amini
Assistenzärztin
E-Mail: Wida.Amininajafi(at)­ukmuenster(dot)­de

Maria Isabel Bastidas Villarroel
Assistenzärztin
E-Mail:  Mariaisabel.Bastidasvillarroel(at)­ukmuenster(dot)­de

Pascal Berghammer
Assistenzarzt
E-Mail: pascal.berghammer(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Maria Agnes Bertelsmann
Assistenzärtzin
E-Mail: Mariaagnes.Bertelsmann(at)­ukmuenster(dot)­de

Markus Boekhoff
Assistenzarzt
E-Mail: markus.boekhoff2(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Oliver Brabetz
Assistenzartz
E-Mail: Oliver.Brabetz(at)­ukmuenster(dot)­de

Maxi Heidi Braun
Assistenzärztin
E-Mail: Maxi.Braun(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Verena Brause
Assistenzärztin
E-Mail: Verena.Brause(at)­ukmuenster(dot)­de

Patrick Bröggelwirth
Assistenzarzt
E-Mail: patrick.broeggelwirth@ukmuenster.de

Rebecca Brülle
Assistenzärztin
E-Mail: Rebecca.Bruelle(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Manuel Busen
Assistenzarzt
E-Mail: Manuel.Busen(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. rer. nat. Catharina Conrad 
Assistenzärztin
E-Mail: Catharina.Conrad(at)­ukmuenster(dot)­de
Loredana Virgila Costan
Assistenzärztin
E-Mail: loredana-virgilia.costan(at)­ukmuenster(dot)­de

Ivan Daranuta
Assistenzarzt
E-Mail: ivan.daranuta(at)­ukmuenster(dot)­de 

Midhun Davis
Assistenzarzt
E-Mail: Midhun.Davis(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Jana-Marie Dondrup
Assistenzärztin
E-Mail: Jana-marie.Dondrup(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Deniz Duran
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: Deniz.Duran(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Luzie Sarah Eisleben
Assistezärztin
E-Mail: Luziesarah.Eisleben(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Silvia Everding
Assistenzärztin
E-Mail: silvia.everding(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Stefan Floren
Assistenzarzt
E-Mail:stefanmarkus.floren(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. univ. Simon Freermann
Assistenzarzt
E-Mail: Simon.Freermann(at)­ukmuenster(dot)­de

Fabian Fuchtmann
Assistenzarzt
E-Mail: Fabian.Fuchtmann(at)­ukmuenster(dot)­de

Sarah Funk

Assistenzärztin
E-Mail: Sarah.Funk(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Julian Philip Gehrenkemper
Assistenzarzt
E-Mail: gehrenkemper(at)­anit.uni-muenster(dot)­de 

Dr. med. Adriane Gesing
Assistenzärztin
E-Mail: a_gesi02(at)­uni-muenster(dot)­de

 

 

Dr. med. Nils Hendrik Gillhaus
Assistenzarzt
E-Mail: Nilshendrik.Gillhaus(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Matthias Gollmer
Assistenzarzt
E-Mail: Matthias.Gollmer(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Dr. med. Maximilian Grohé
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: maximilian.grohe(at)­ukmuenster(dot)­de

Sina Haase
Assistenzärztin
E-Mail: Sina.Haase(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Anne Hannig
Assistenzärztin
E-Mail: annehannig(at)­uni-muenster(dot)­de

Dr. med. Cordula Hildegard Maria Haupenthal Assistenzärztin

Notfallmedizin
E-Mail: Cordulahildegardmaria.Haupenthal(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Matthias Heiland
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: Matthias.Heiland(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Maria Hennings
Assistenzärztin
E-Mail: Maria.Hennings(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Michael Heßler
Assistenzarzt
E-Mail: Michael.hessler(at)­uni-muenster(dot)­de

Dr. med. Tim Hetkamp
Assistenzarzt
E-Mail: Tim.Hetkamp(at)­ukmuenster(dot)­de

Thomas Hillemeyer
Assistenzarzt
E-Mail: Thomas.Hillemeyer(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Robert Hülsbrink
Assistenzarzt
E-Mail: Robert.Huelsbrink(at)­ukmuenster(dot)­de

Christian Hülsmeier
Assistenzarzt
E-Mail: Christian.Huelsmeier(at)­ukmuenster(dot)­de

Youssef Ibrahim
Assistenzarzt
E-Mail: Youssef.ibrahim(at)­ukmuenster(dot)­de 

Dr. med. Christina Iffland
Assistenzärztin
E-Mail: iffland(at)­anit(dot)­uni-muenster
Inka Janssen
Assistenzärztin
E-Mail: Inkajanna.Janssen(at)­ukmuenster(dot)­de

Iveta Karram
Assistenzärztin
E-Mail: iveta.karram(at)­ukmuenster(dot)­de

Anatolii Khrypachenko
Assistenzarzt
E-Mail: Khrypachenko(at)­ukmuenster(dot)­de 

Dr. med. Sebastian Kintrup
Assistenzarzt
E-Mail: Sebastian.Kintrup(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Lothar Peter Klammer
Assistenzarzt
E-Mail: Lotharpeter.Klammer(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Philipp Kock Assistenzarzt
E-Mail: philipp.kock(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Jason Julius Korhonen 
Assistenzarzt
E-Mail: jasonkor(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

Dr. med. Marion Kremer-Maas
Assistenzärztin
E-Mail: Marion.Kremer-Maas(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Katharina Victoria Kronsbein
Assistenzärztin
E-Mail: katharinavictoria.kronsbein(at)­ukmuenster(dot)­de

Katsiaryna Kulik
Assistenzärztin
E-Mail: Katsiaryna.Kuik(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Mira KüllmarAssistenzärztin
E-Mail: kuellmar(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

Doreen Lagemann

Assistenzärztin
E-Mail: Doreen.Lagemann(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Hendrik Lahl
Assistenzarzt
E-Mail: hendrik.lahl(at)­ukmuenster(dot)­de

Jan Klaas Landwehrt
Assistenzarzt
E-Mail: JanKlaas.Landwehrt(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Martin Lehmann
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: Martin.Lehmann(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Jendrik Leismann
Assistenzarzt
E-Mail: Jendrik.Leismann(at)­ukmuenster(dot)­de

Christopher Lichetzki
Assistenzarzt
E-Mail: Christopher.Lichetzki(at)­ukmuenster(dot)­de

Constantin Liermann-Koch
Assistenzarzt
E-Mail: Constantin.Liermann-Koch(at)­ukmuenster(dot)­de

Lukasz Listkiewicz
Assistenzarzt
E-Mail: Lukasz.Listkiewicz(at)­ukmuenster(dot)­de

Caner Lüle
Assistenzarzt
E-Mail: Caner.Luele(at)­ukmuenster(dot)­de

Temur Madiev
Assistenzarzt
E-Mail: Temur.Madiev(at)­ukmuenster(dot)­de

Andreas Margraf
Assistenzarzt
E-Mail: andreas.margraf(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

Christopher Marschall

Assistenzarzt
E-Mail: Christopher.Marschall(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Christina Marie Massoth
Assistenzärztin
E-Mail: Christina.massoth(at)­ukmuenster(dot)­de

Cathrin Julia Münstermann
Assistenzärztin
E-Mail: cathrinjulia.muenstermann(at)­ukmuenster(dot)­de

Nicolae Munteanu
Assistenzärztin
E-Mail: Nicolae.Munteanu(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Patrick Naber
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: schmidtp(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

 

Lisa Oostvogels
Assistenzärtzin
E-Mail: Lisa.Oostvogels(at)­ukmuenster(dot)­de

Irene Palacios Montaño
Assistenzärztin
E-Mail: Irene.Palaciosmontano(at)­ukmuenster(dot)­de

Christian Porschen

Assistenzarzt
E-Mail: Christian.Porschen(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Erwin Christopher Prihadi
Assistenzarzt
E-Mail: ErwinChristopher.Prihadi(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Marcel Rauer
Assistenzarzt
E-Mail: marcel.rauer(at)­ukmuenster(dot)­de

Tobias Raz
Assistenzarzt
E-Mail: Tobias.Raz(at)­ukmuenster(dot)­de

Philip Kenneth Revie
Assistenzarzt
E-Mail: Philipkenneth.Revie(at)­ukmuenster(dot)­de

Eva Richter
Assistenzärztin
E-Mail: e.richter(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

Sandra Robiller
Assistenzärztin
E-Mail: Sandra.Robiller(at)­ukmuenster(dot)­de

Daniela Rosenberger
Assistenzärztin
E-Mail: Danielaconstanze.Rosenberger(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Mahan Sadjadi

Assistenzarzt
E-Mail: Mahan.Sadjadi(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

 

Dr. med. Christoph Matthias Schaefer
Assistenzarzt
E-Mail: Christophmatthias.Schaefer(at)­ukmuenster(dot)­de

Franz Schäfer
Assistenzarzt
E-Mail: Franz.Schaefer(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Andreas Schedler
Assistenzarzt
E-Mail: Andreas.Schedler(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Matthias Schmidt-Mattern
Assistenzarzt
E-Mail: Matthias.Schmidt-mattern(at)­ukmuenster(dot)­de

Judith Schräder
Assistenzärztin
E-Mail: Judith.Schraeder(at)­ukmuenster(dot)­de

Leonie Schreck
Assistenzärztin
E-Mail: Leonie.Schreck(at)­ukmuenster(dot)­de

David Fabian Schulz
Assistenzarzt
E-Mail: Schulz(at)­anit.uni-muenster(dot)­de

 

 

Dr. med. Kei Schulz
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: kei.schulz(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Dr. med. Michael Schwiersch
Assistenzarzt
E-Mail: Michael.Schwiersch(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Elisabeth Schwob
Assistenzärztin
Notfallmedizin
E-Mail: Elisabeth.Schwob(at)­ukmuenster(dot)­de 

Hansol Seung
Assistenzarzt
E-Mail: Hansol.Seung(at)­ukmuenster(dot)­de

Anna Shtaynmets

Assistenzärztin
E-Mail: Anna.Shtaynmets(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Dr. med. Christopher Siemens
Assistenzarzt
E-Mail: Christopher.Siemens(at)­ukmuenster(dot)­de

Christian Strauß
Assistenzarzt
E-Mail: Christian.strauss(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Vivian Denise Thompson
Assistenzärztin
E-Mail: Viviandenise.Thompson(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Anna-Lena Ueding
Assistenzärztin
E-Mail: Anna-Lena.Ueding(at)­ukmuenster(dot)­de 

Anna Katharina Unterbusch
Assistenzärztin
E-Mail: annakatharina.unterbusch(at)­ukmuenster(dot)­de

 

George-Adrian Viorescu
Assistenzarzt
E-Mail: George-Adrian.Viorescu(at)­ukmuenster(dot)­de

 

Dr. med. Thilo Von Groote
Assistenzarzt
E-Mail: Thilo.Vongroote(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Eva Waltermann
Assistenzärztin
E-Mail: Eva.Waltermann@ukmuenster.d

Irina Waschinsky
Assistenzärztin
E-Mail: Irina.Waschinsky(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Raphael Weiss
Assistenzarzt
E-Mail: raphael.weiss(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Dr. med. Marcel Wessendorf
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: Marcel.Wessendorf(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Dr. med. Claus Julius Witt
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: julius.witt(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Anna Katharina Wulfert
Assistenzärztin
E-Mail: a.wulfert(at)­uni-muenster(dot)­de 

Dr. med. Till Janusz Würdemann
Assistenzarzt
Notfallmedizin
E-Mail: Till.Wuerdemann(at)­ukmuenster(dot)­de

Kayanthan Yogarajah 

Assistenzarzt
E-Mail: Kayanthan.Yogarajah(at)­ukmuenster(dot)­de

 

 

Myroslav Yakubov
Assistenzarzt
E-Mail: Myroslav.Yakubov(at)­ukmuenster(dot)­de 

Ricijs Zaleskis
Assistenzarzt
E-Mail: Ricijs.Zaleskis(at)­ukmuenster(dot)­de

Dr. med. Finnja Marie Zurek-Leffers
Assistenzärztin
E-Mail: FinnjaMarie.Zurek-Leffers(at)­ukmuenster(dot)­de

Mariia Zwanzig
Assistenzärztin
E-Mail: mariia.zwanzig(at)­ukmuenster(dot)­de

 
 
 
 

Kontakt

Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie

Univ.-Prof. Dr. med.
Alexander Zarbock
Direktor der Klinik

Albert-Schweitzer-Campus 1
Gebäude A1
48149 Münster

T: +49 251 / 83-4 72 52
F: +49 251 / 83-4 86 67

zarbock(at)uni-muenster(dot)de

Anfahrt über
Albert-Schweitzer-Str. 33
48149 Münster

Informationen zur Anfahrt
Anfahrt mit Google Maps

Veranstaltungen

Hier finden Sie Informationen zu unseren Veranstaltungen:Eine vollständige Übersicht unserer Veranstaltungen finden Sie hier.